Òmìnira IYP-DRY Daily News

A kì í s’òótọ́ inú, kí ọ̀rọ̀ ẹni má d’ayọ̀, b’áyé ẹni bá dojúrú ìwà èèyàn ló yẹ ká wò Òwe Yorùbá...

read more

Òmìnira IYP-DRY Daily News… After God Almighty, Yorùbá First