Òtítọ́ ọ̀rọ̀ kò so wípé k’á má sọ òun o. Àsìkò wá ti tó, báyi, l’ati sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ fún ara wa – bí ọ̀rọ̀ ṣe rí gan-an, l’aárín òyìnbó àti ènìyàn dúdú.

Ẹ má ṣe jẹ́ kí á tan ara wa mọ́ o, ẹ má sì ṣe jẹ́ kí á fi ọ̀rọ̀ sí abẹ́ ahọ́n sọ mọ́. Èdùmàrè l’ó dá àwa ènìyàn dúdú s’orí ilẹ̀ ayé yí o, àti pàápàá, àwa ìran Yorùbá, a ò dẹ̀ ní gbà, wípé kí òyìnbó kankan wá fi ìwà àṣìtáánì ti’wọn wá kó wa kúrò l’orí ilẹ̀ ayé.

Orílẹ̀-Èdè Yorùbá jẹ́ Orílẹ̀-Èdè Olómìnira ti ara rẹ̀. Gbogbo ìgbésẹ̀ tí orílẹ̀-èdè Nigerí àti àwọn gómìnà Nigeria, tí wọ́n ngbé l’orílẹ̀-èdè Yorùbá, gbogbo ẹ̀ pátápátá l’a nkójọ pọ̀ gẹ́gẹ́bí ẹ̀rí. Share on X

Àwọn ìròyìn tí ó ntẹ̀ wá l’ọwọ́ l’ati oríṣiríṣi igun mẹ́rẹ̀rin àgbáyé, ni ó fa ọ̀rọ̀ yí o! Ẹ jẹ́ kí á mọ̀ wípé, l’oótọ́, a ti dá dúró gẹ́gẹ́bí orílẹ̀-èdè, àfi ti agbésùnmọ̀mí nàìjíríà nìkan tí wọ́n ṣì nfi ipá dúró l’orí ilẹ̀ wa o!

Eléyi náà ni ó wá kúkú fàá tí ó fi jẹ́ wípé, irúfẹ́ ìròyìn tí a tún gbọ́ yí, nípa ohun tí Nàìjíríà nṣe, tí ó sì jẹ́ wípé gígàba tí wọ́n ṣì gàba l’orí ilẹ̀ wa, máa mú kí àwọn ènìyàn wà ó rò wípé ohun tí nàìjíríà bá ti sọ ni àwa Yorùbá náà gbọ́dọ̀ tẹ̀ lé (rárá o!), ìyẹn l’ó wá fi di wípé, a níl’ati s’ọ̀rọ̀ l’orí rẹ̀.

Bí a ṣe nsọọ́ náà ni a máa máa s’ọ̀rọ̀ mọ́ àwọn òyìnbó wọ̀nyí, nít’orí wípé, àwọn gan-an ni àṣìtáánì ilé ayé yí, ṣùgbọ́n tí àwọn ènìyàn dúdú máa nkà sí ènìyàn gidi, tìt’orí wípé wọ́n ṣe ìlú wọn dáradára; nít’orí èyí, àwa ènìyàn dúdú sábà máa nrò wípé ohunk’ohun tí òyìnbó bá ti sọ, a gbà wípé Èdùmàrè ni ó sọ bẹ́ẹ̀, tí èyí kò sì rí bẹ́ẹ̀ rárárárá.

GMO is dangerous for your health. reject it Yoruba

Òtítọ́ tí ó wà ní’bẹ̀ ni wípé, òyìnbó nwá ìpal’ara fún ènìyàn dúdú. Tìt’orí kíni o? Èkíní, tìt’orí wípé, ẹ̀dá tí Ọlọ́run Olódùmarè dá àwa ènìyàn dúdú, àwọn òyìnbó kò rí bẹ́ẹ̀. Àwọn òyìnbó ọ̀ún fún’ra wọn ti’lẹ̀ ti sọọ́ já’de nínú ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ science ti’wọn.

Wọ́n sọ wípé, ohun tí a mọ̀ sí “DNA” yẹn, wọ́n ní ti ènìyàn dúdú ní agbára ju ti àwọn lọ. Wọ́n sọ wípé àwọn ènìyàn dúdú ní ohun tí a mọ̀ sí “Series 9” DNA, ṣùgbọ́n tí ó jẹ́ wípé “Series 6” DNA ni àwọn t’ó kù ní àgbáyé, tí wọ́n ní.

Àwọn òyìnbó mọ̀ wípé ẹ̀dá tí Olódùmarè dá àwa ènìyàn dúdú, àwọn òyìnbó kò ní irúfẹ́ ẹ̀dá bẹ́ẹ̀! Wọ́n mọ eléyi, inú sì mbí wọn gidigidi sí ènìyàn dúdú àti sí ẹlẹ́da wa.

Bẹ́ẹ̀ náà ni, l’ẹẹ̀’kejì, tí ó tún wá jẹ́ wípé, ilẹ̀ tí Olódùmarè tí ó fún àwa ènìyàn dúdú, ó dára púpọ̀ jùlọ, pàápàá àwa ìran Yorùbá; àwọn òyìnbó wọ̀nyí kò ní irúfẹ́ dídára ilẹ̀ tí àwa ní.

say no to gmo foods, seed, crop. yoruba warns african

Nít’orí náà, fún ìdí méjì pàtàkì yí – ìṣẹ̀dá àwa ènìyàn dúdú tí ó jẹ́ wípé kò ní àkàwé kankan nínú ayé yí, àti irúfẹ́ ilẹ̀ tí Olódùmarè fún wa náà, tí ó jẹ́ wípé àwọn òyìnbó wọ̀nyí kò ní irúfẹ́ ilẹ̀ bẹ́ẹ̀; tìt’orí ohun méjì yí, àwọn òyìnbó ṣe ìlara ènìyàn dúdú l’ọpọ̀l’ọpọ̀; tí a kò bá dẹ̀ ní tan ara wa jẹ, wọ́n kó’ríra wa l’ọpọ̀l’ọpọ̀, ṣùgbọ́n wọ́n á ṣe bíi wípé àwọn ní ìfẹ́ wa, àti wípé nṣe ni àwọn fẹ́ ràn wá l’ọwọ́, bẹ́ẹ̀ kẹ̀ dẹ̀ ré, gbogbo ohun tí wọ́n sọ wípé wọ́n fi nràn’wá l’ọwọ́ yẹn, ọ̀dọ̀ wa ní ilẹ̀ ènìyàn dúdú ni wọ́n ti nkóo lọ, pẹ̀lú àbáṣepọ̀ ibi tí ó wà l’aárín àwọn òyìnbó ọ̀ún àti àwọn ọ̀jẹ’lú ilẹ̀ Áfríkà gbogbo (gẹ́gẹ́bí ti nàìjíríà tí a ti já’de kúrò nínú rẹ̀), àti pẹ̀lú àwọn tí wọ́n pe’ra wọn ní ọba ní ilẹ̀ Yorùbá.

L’ọrọ̀ kan, òyìnbó KÓ’RÍRA ènìyàn dúdú; aláwọ̀ dúdú, dé’bi tí ó jẹ́ wípé, ní ti òyìnbó ni, ìta àti ète wọn, ní gbogbo ìgbésí ayé wọn, ni bí àwọn ṣe máa máa fi ìyà jẹ ènìyàn dúdú, àti wípé, kìí ṣe fífi ìyà nìkan jẹ wọ́n, ṣùgbọ́n bí àwọn ṣe máa kúkú pa’lẹ̀ gbogbo aláwọ̀dúdú mọ́ kúrò l’orí ilẹ̀ ayé yí, kí àwọn òyìnbó ọ̀ún ó lè j’ogún gbogbo ilẹ̀ Áfríkà pátápátá.

Kọ̀lọ̀rọ̀sí Onjẹ Tí Òyìnbó Fi Fẹ́ Pa Ènìyàn Dúdú

Ìdí ni’yí, tí ó fi jẹ́ wípé oríṣiríṣi ohun tí wọ́n ngbé já’de nípa ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ wọn, ọ̀nà àti fi ṣe ikú pa aláwọ̀dúdú ni.

Òun l’ó wá d’ifá fún kọ̀lọ̀rọ̀sí onjẹ gbogbo, tí a mọ̀ sí GMO, tàbí, ayédèrú onjẹ, tí wọ́n nda’rí rẹ̀, ní pàtàkì jùlọ, sí ilẹ̀ Áfríkà. Èyí l’ó fi wá kàn wá, àwa Yorùbá, nít’orí wípé, jíjẹgàba tí àwọn ìjọba agbésùnmọ̀mí nàìjíríà ṣì njẹ gàba l’orí ilẹ̀ wa, kò jẹ́ kí àwọn ọmọ Yorùbá, ní orí ilẹ̀ Yorùbá, kò jẹ́ kí wọ́n máa gbọ́ ọ̀rọ̀ tààrà l’orí radio àti tẹlifísọ̀n ní ilẹ̀ Yorùbá, l’ati ẹnu ìjọba adelé wa; èyí tí ó wá tú’mọ̀ sí wípé, ohun tí nàìjíríà bá ti nsọ ni àwọn ènìyàn wa máa ngbọ́ l’orí radio àti tẹlifíṣọ̀n wọ̀nyí. Ìdí nìyẹn tí ó fí wá jẹ́ wípé àwa tí a ní ànfààní l’ati máa gbọ́ ọ̀rọ̀ tí Orílẹ̀-Èdè Olómìnira Tiwantiwa ti Yorùbá (D.R.Y) nsọ fún àwa Ọmọ Ìbílẹ̀ Yorùbá (I.Y.P), l’orí ẹ̀rọ ayélujá’ra, àwa yẹn náà ni ó jẹ́ iṣẹ́ fún wa, wípé, kí á jẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá, ní ilẹ̀ Yorùbá, ó gbọ́, wípé, GMO kìí ṣe onjẹ t’ó dára! Àwọn òyìnbó fẹ́ fi onjẹ GMO ṣe ikú pa aláwọ̀dúdú ni.

Ìpal’ara ni wọ́n ṣe sí’nú gbogbo onjẹ tí wọ́n ṣe pẹ̀lú ọgbọ́n ìjìnlẹ̀ GMO yẹn (èyíinì, GMO technology). Ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́yí òyìnbó ni l’ati ṣe ikú pa aláwọ̀dúdú.

Gẹ́gẹ́bí a ti ṣe sọ, tí ó bá jẹ́ wípé àwọn wèrè, ìlú nàìjíríà, ti kó oríburúkú wọn kúrò l’orí ilẹ̀  wa kí ó tó di àsìkò yí ni, a ò ní ní wàhálà kankan rárá, nít’orí wípé ìjọba orílẹ̀-èdè Yorùbá, láíláí, kò f’ara mọ́ jíjẹ onjẹ GMO, tàbí gbígbin irúgbìn ay’edèrú, èyíinì, irúgbìn GMO, rárárárá, orílẹ̀-èdè wa kò dẹ̀ fi àyè kankan sí’lẹ̀ kí ẹnik’ẹni ó kó irúfẹ́ àwọn onjẹ àti irúgbìn bẹ́ẹ̀ wọ’lé sí ilẹ̀ Yorùbá.

Ṣùgbọ́n, tìt’orí wípé àwọn asínwín ẹ̀dá ilẹ̀ nàìjíríà ṣì nfi ìwà ipá dúró l’orí ilẹ̀ wa, tí a dẹ̀ ti wá gbọ́ ìròhìn, báyi, wípé àwọn olóríburúkú nàìjíríà yí ti fi ọwọ́ sí jíjẹ onjẹ GMO, àti gbígbin irúgbìn ay’edèrú, irúgbìn GMO yí, òun l’ó fi wá jẹ́ wípé, a ní l’ati mú ìròhìn yí wá báa yín, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ má ṣe jẹ onjẹ GMO; ẹ má dẹ̀ ṣe gba irúgbìn GMO kankan l’ọwọ́ ẹnik’ẹni. Má ṣe jẹ́, má dẹ̀ ṣe gbìn-í. Irúgbìn burúkú ni irúgbin GMO.

Onjẹ burúkú ni ONJẸ GMO! Kò níí dára, láí, fún àt’ọmọd’ọmọ àwọn ìjọba ìlú nàìjíríà tí wọ́n nfi ikú lọ ọmọ Yorùbá, l’orí ilẹ̀ Yorùbá, pẹ̀lú èròngbà àti máa mú kí àwọn ènìyàn wa ó máa gba onjẹ àti irúgbìn GMO. Yálà, àgbàdo ni, tàbí ohunk’ohun tí ó wù k’ó jẹ́, má ṣe jẹ onjẹ GMO; má ṣe gbin irúgbìn GMO!

ÀLÀYÉ, SÍ’WÁJÚ, L’ORÍ GMO

Ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá kan l’ó tún ti wá fi lé’dé o, wípé, l’orí ọ̀rọ̀ GMO, èyíinì, ayédèrú àti kọ̀lọ̀rọ̀sí àwọn onjẹ àti irúgbìn tí àwọn òyìnbó fẹ́ fi pa ènìyàn dúdú kúrò l’orí ilẹ̀ ayé, ó sọ wípé, inkan tí ó nṣẹ’lẹ̀ yí, tú’mọ̀ sí wípé, nṣe ni ètò ìjọba amúnisìn (èyíinì, colonisation) ti ayé ijọ́un tún ti nṣẹ’lẹ̀ ní ayé òde oní, nìyẹn o, tí ó fi jẹ́ wípé ohun tí àwọn òyìnbó wọ̀nyí bá ti sọ náà ni àwọn ol’oṣe’lú ní ilẹ̀ Áfríkà máa máa tẹ̀lé.

Ọ̀rọ̀ yí jẹyọ l’orí wípé báwo ni irúfẹ́ ìjọba ìlú tí ó f’ẹ̀gbẹ́ tì wá, èyíinì, nàìjíríà, báwo ni wọ́n á ṣe dédé fi ọwọ́ sí wípé kí àwọn ènìyàn ó màa jẹ ayédèrú onjẹ GMO, kí wọn sì tún máa gbin irúgbìn GMO, tìtorí wípé òyìnbó sọ wípé kí wọn ó ṣe bẹ́ẹ̀?

Ó wá sọ wípé, nígbà wo ni àwọn wèrè olórí káàkiri ilẹ̀ Áfríkà máa d’ẹkun àti máa pa àwọn ènìyàn wọn, tìt’orí owó àti ipò tí wọ́n nrí gbà nínú ìbáṣepọ̀ wọn pẹ̀lú àwọn òyìnbó tí ó ndarí wọn sí ọ̀nà àìtọ́ gẹ́gẹ́bí ti ọ̀rọ̀ GMO yí? Owó àti ipò tí ó jẹ́ ohun asán!

Ó wá sọ wípé, Ṣé àwọn olórí Áfríkà wọ̀nyí kò ti’lẹ̀ lè ro’nú rárá ni? Ó ní, ṣé ojú inú wọ́n fọ́, wọn ò ríran ríi wípé, ọ̀rọ̀ GMO yí, ọ̀nà tí àwọn òyìnbó wọ̀nyí fẹ́ lò l’ati ri wípé kò sí ohun tí ó njẹ́ ènìyàn dúdú mọ́ l’orí ilẹ̀ ayé ni?

Ó wá tẹ̀ sí’wá’jú l’ati sọ wípé, àwọn babanlá wa ti ṣe iṣẹ́ ọ̀gbin fún ọ̀pọ̀ mílíọ̀nú ọdún láì lo ìrúgbìn ayédèrú kankan! láì lo irúgbìn ibi kankan!

Ojúlówó ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá yí, ti’lẹ̀ tún wá sọ wípé, ìwé mímọ́ pàápàá ti’lẹ̀ ti kìlọ̀ fún wa nípa ète ibi tí ó wà nínú kí á máa gbin àwọn irúgbìn “dàrúdàpọ̀” wọ̀nyí. Ó wá sọ wípé, a ní l’ati jẹ́ kí ojú àwa ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá, kí ó ṣí sí iṣẹ́ ibi tí àwọn wèrè ẹdá wọ̀nyí nṣe, àti pẹ̀lú, iṣẹ́ ibi tí wọ́n sì ní l’ọkan l’atàri irúgbin búburú, irúgbìn GMO wọ̀nyí.

Ó wá sọ wípé, ìròhìn àyọ̀ ti’wa ni wípé, fún àwa ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá (I.Y.P) o, Olódùmarè Alágbára ti fi Orílẹ̀-Èdè Olómìnira Tiwantiwa ti Yorùbá (D.R.Y) ṣe ìbùkún àti ángẹ́lì ti’wa, kúrò l’ọwọ́ ibi wọ̀nyí. Ó wá parí ọ̀rọ̀ ní’gbà tí ó sọ wípé, pẹ̀lú oore-ọ̀fẹ́ Olódùmarè, èyík’eyí nínú àwọn ète àti ìgbésẹ̀ àṣitáánì àwọn òyìnbó wọ̀nyí kò ní ṣẹ’lẹ̀ ní Orílẹ̀-Èdè Olómìnira Tiwantiwa ti Yorùbá.